Transitoris en corrent continua
(Transitoris en corrent continua)

 Aquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Aquest curs requereix una clau d'inscripció

El pitjor és educar per mètodes basats en el temor, la força, l'autoritat... perquè es destrueix la sinceritat i la confiança i només s'aconsegueix una falsa submissió

Albert Einstein

Aquest curs permet entrar als usuaris visitants  Aquest curs requereix una clau d'inscripció