Les qualificacions finals

La taula d'aquesta pantalla mostra la llista de qualificacions finals i el seu desglossament tal i com es mostra a l'estudiantat. Si manquen valors en la taula és possible "tornar enrere" i afegir-los. De fet, hi ha dos ajustaments que es poden fer a les qualificacions finals:

  1. Si cal afegir una qualificació de professor, el treball es pot qualificar tot anant a la pantalla d'Administració del professorat per a les tasques i fent clic en l'enllaç "Trameses dels estudiants per a avaluació". Es pot qualificar qualsevol altra tramesa pendent. Un cop s'ha fet, es mou la tasca a la fase 3 i es tornen a calcular les qualificacions finals. De forma semblant, qualsevol avaluació que no hagi estat qualificada es pot qualificar des de la pantalla d'Administració.
  2. Si es desitja utilitzar un esquema de ponderació diferent la tasca es deuria moure a la fase 3, fer clic en l'enllaç "Calcula les qualificacions finals" i introduir els nous pesos. Un cop les qualificacions han estat tornades a calcular la tasca deuria moure's a la fase 4 per a fer disponibles les noves qualificacions.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English