Inclusió de l'autoavaluació en la tasca

Una tasca avaluada pels iguals, opcionalment, pot incloure el propi treball de l'estudiant en el conjunt de treballs que cada estudiant ha d'avaluar. Això vol dir que si, per exemple, hi ha 5 iguals que avaluen, cadascun haurà de qualificar 6 treballs, un dels quals serà el seu.

Si el nombre d'iguals que avaluen es deixa a 0 i s'activa l'opció Autoavaluació la tasca esdevé una tasca autoavaluada. Aquesta potser inclogui o no la qualificació del professorat depenent de si s'ha triat l'opció.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English