Nombre d'avaluacions de les trameses dels estudiants

Aquest nombre determina si es demana a l'estudiantat que avaluï el treball d'altres estudiants (avaluació d'iguals). Si és diferent de zero a cada estudiant se li ofereix aquest nombre de treballs d'altres estudiants. Després de l'avaluació, l'autor o autora del treball pot veure els comentaris i possiblement la qualificació donada pels seus iguals. (El procés d'avaluació dels iguals pot ser iteratiu segons la configuració de l'opció "Les avaluacions han de ser acceptades").

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English