Nombre de comentaris, elements d'avaluació, escales de qualificació, declaracions de criteris o categories d'una rúbrica

El número introduït aquí determina quants elements s'utilitzaran en les avaluacions. Depenent del tipus d'estratègia de qualificació, aquest número dóna el nombre de comentaris, elements d'avaluació, escales, criteris o categories (conjunts) de criteris en una rúbrica. Normalment una tasca tindrà entre 5 i 15 elements d'avaluació, i el nombre real dependirà de la mida i complexitat de la tasca.

Totes les avaluacions tenen un camp de comentaris generals. Per a una tasca "sense qualificació" el valor que doneu aquí determina el nombre d'àrees de comentari addicionals. Es pot deixar com a zero i en l'avaluació s'obtindrà només una única àrea de comentaris generals.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English