Nombre de companys avaluadors

Una tasca puntuada pels companys normalment tindrà de 3 a 8 estudiants avaluadors. És a dir, a la fase de puntuació pels companys es demanarà a cada estudiant que puntuï aquest nombre de treballs dels altres companys de la classe. Com més gran sigui el contingut de la tasca, més petit ha de ser el nombre d'avaluadors perquè si no la càrrega avaluadora seria massa pesada. Tanmateix cada estudiant haurà de veure un nombre suficient d'exemples per tenir una idea ben clara sobre el que és un bon treball i el que és un treball pobre. I aquest nombre, per ser vàlid, ha de ser com més gran millor, amb tres o quatre no n'hi ha prou.

Un cop s'han enviat el nombre suficient de treballs, 10 o més, el sistema assignarà a cada estudiant com a mínim un treball "bo" i un de "pobre". Tanmateix això només serà possible si el professorat ha puntuat els treballs ABANS que es faci aquesta assignació. Però el professorat NO ha de puntuar tots els treballs, amb una mostra és suficient. Més endavant les puntuacions del professorat no seran les finals, seran simplement unes puntuació preliminars. Observeu que si s'ha activat l'opció de mostrar les puntuacions del professorat aquestes es mostraran als estudiants al final de la fase d'enviaments.

El nombre de companys avaluadors pot ser de zero. En aquest cas la tasca esdevé autoavaluada si l'opció està activada o bé és una tasca estàndard puntuada pel professorat

√ćndex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English