Oculta les qualificacions fins que siguin acceptades

Pot utilitzar-se aquesta opció en la tasca d'un taller quan ha d'haver-hi consens entre estudiants en cada avaluació. El valor per defecte mostra a l'estudiant, el treball del qual s'està avaluant, tant els comentaris com les qualificacions en l'avaluació d'iguals. Això pot portar a més discussions que quan l'opció està activada i es mostren les avaluacions sense qualificacions.

Si l'opció presa és ocultar les qualificacions en les avaluacions d'iguals, les qualificacions es revelen un cop s'ha aconseguit l'acceptació. Aquesta acceptació, naturalment, s'haurà aconseguit només sobre els comentaris. Si aquests comentaris no encaixen raonablement amb les qualificacions, llavors l'estudiant el treball del qual s'està avaluant pot acudir al professorat.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English